انجمن اولیا مربیان

اعضای انجمن سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

آقای ایرج پور رئیس انجمن
آقای بازیاران نائب رئیس
خانم دنیایی داریان عضو اصلی
آقای محمودیان عضو اصلی
با تشکر از اعضای محترم انجمن

در جلسات اخیر مورد بحث قرار گرفت:

۱- رسیدگی بیشتر به برنامه های بهداشتی مدرسه
۲-تعمیر و بازسازی بخش هایی از مدرسه که نیاز است ودر دید دانش آموزان قرار دارد
۳- برنامه هایی که جهت بازگشایی مدرسه نیاز به رسیدگی بیشتر می باشد مانند: خرید ماسک، الکل، مواد بهداشتی،…
۴-هماهنگ کردن وسرویس گرمایشی مدرسه
۵- آزمون های هماهنگ دانش آموزان
۶- آگاهی از برنامه های کلی آموزشی مدرسه
۷- برنامه امتحانات نیم ترم و ترم
۸- تایید وتاکید حضوری بودن دانش آموزان در مدرسه
۹-مزایا ومعایب حضور و عدم حضور دانش آموزان در امتحانات

مطالب جلسه اخیر انجمن:

۱-لزوم آزمایشگاه قوی و به روز در مدرسه
۲- اجرای برنامه های پژوهشی در مدرسه بخصوص در ماه آذر
۳-اعلام برنامه های المپیادی مدرسه
۴-اجرای برنامه های مراسم ها و مناسبت ها بصورت غیر حضوری

آموزش خانواده با دکتر فضلی

زنگ خانواه