رزومه-مدیریت
  • ۳۵سال تجربه کاری در مدارس
  • ۲۰سال مدیریت موفق در مدارس منطقه ۲تهران
  • قبولی صدرصدی در امتحانات نهایی
  • بالاترین میانگین امتحانات ترم اخردر مدراس بخش
  • قبولی صددرصدی دانش اموزان در کنکور سراسری
  • قبولی دانش اموزان هر ساله در دانشگاههای دولتی تهران
  • قبولی هرساله کنکوریها در دانشگاه شریف، تهران ،شهید بهشتی ….
  • کسب رتبه های زیر ۱۰۰۰کنکورسراسری